Antavla Startsida

Kristoffer Mårtensson

Far:  Mårten Fransson (1569 - 1649)
Mor:  Marit Matsdotter (1572 - 1666)
 
Född: 1609-03 Grangärde Gärdet (W)
Död: 1680-01-11 Grangärde Broby (W)


Familj med Anna Persdotter (1614 - 1688)

Vigsel: 1633-12-01 Grangärde (W)


Noteringar

$1Enl Byalängd för Grangärde socken, 1628 - 1650, Kjell Vadfors, sid 37.

Ff ff mm mm f till Dan Andersson. Mf mm mf ff f till nobelpristagaren
i kemi (1951) Glenn Seaborg, USA.

Döddatum enl Jon Pallin, Borlänge, 0243-86516.

Utdrag ur domboken anno 1639 den 23 jan.

Christopher Mårtensson i Sunnansjö fich fast uppå någon jord, som
han haffuer bytt och endels löst aff Erich Erichsson i Sunnansiö,
nembligen en åkerwall i Qwarngärde belägen, och Christopher gaff honom igen ett
spanneland jord i Öffuerbyn, och gaff honom till 8 faat osmundjern och halftredie
skeppund stångjern.

Utdrag ur domboken anno 1661 den 28 jan.

Christopher Mårtensson i Sunnansjö, som haffuer byggt sigh utur
gambla hemmanet, begiärte skattläggas, det han beviljades, och hans
byggnad är, enligt Kongl. Skogsordn. så stor, att han svarar emot 1/4 dehls
hemman.

Utdrag ur domboken anno 1668 den 16 juni.

Sedan Ting var lyst insattes i Rätten Christopher Mårtensson i
Sunnansjö till Nämndeman uti Hans Pehrssons ställe, som dödh var.

Enl Limmersten, Dag, Stockholm, dag.limmersten@telia.com. "Köpte skog
i Botåsen 1676 av sin hustrus syskonbarn, Halvard Matssons son Mats i
Kyrkbyn och av Mats Matssons i Stenbos måg, Mats Larsson, där sedan sonen Hans
Kristofersson röjde och byggde 1/4 dels hemman. Rättigheterna till dennes skog kom från
gamle Mats Halvarssons hustrus arv i Sunnansjö."

$A Mf mm mf ff f till nobelpristagaren i kemi (1951) Glenn
Seaborg, USA.

1639 bytte Kristoffer mark med Erik Eriksson i Sunnansjö. 1661
skattlägges hans nybyggda hemman till 1/4 dels hemman.

Enl domboken 1668 den 16 juni. "Sedan Ting var lyst insattes i
Rätten Christopher Mårtensson i Sunnansjö till Nämndeman uti Hans
Pehrssons ställe, som dödh var."
Startsida Startsida
Skapad av MinSläkt 2.4b, (Oregistrerad kopia)